Oddíl 1: Úvod a obecné informace

Informace o ochraně údajů

O nás a naší internetové stránce.

My, společnost BSH domácí spotřebiče s.r.o., se sídlem Radlická 350/107c, 15800 Praha 5, spravujeme tuto internetovou stránku. Pokud nás budete chtít kontaktovat, využijte, prosím, kontaktní informace uvedené na stránce Informace o společnosti.

Naše hlavní zásady

Ochranu informací o vás bereme velmi vážně. Vaše údaje jsou proto zpracovávány velmi pečlivě a v přísném souladu s platnou legislativou o ochraně osobních údajů. Na ochranu všech našich internetových stránek před riziky spojenými se zpracováním osobních údajů byly přijaty organizační a technická bezpečnostní opatření. Naši partneři, kteří nám poskytují podporu při provozování těchto internetových stránek, se těmito ustanoveními musí rovněž řídit.

Jaké údaje standardně ukládáme

Aniž byste poskytovali údaje o své totožnosti, můžete používat všechny oblasti našich internetových stránek, které nejsou chráněny přihlašovacími údaji. Standardně zaznamenáváme každé použití našich internetových stránek, abychom odvrátili útoky, mohli odstraňovat chyby a vyšetřili bezpečnostní incidenty. O našich datových záznamech se můžete dozvědět více v oddíle "Jak zpracováváme vaše osobní údaje".

Jaká povolení ke zpracování vašich osobních údajů máme

Respektujeme vaše soukromí. Z tohoto důvodu zpracováváme vaše údaje pouze tehdy, jsme-li k tomu oprávněni. Shrnutí příslušných zákonných oprávnění, na základě kterých údaje zpracováváme, najdete na konci těchto informací. Oprávnění k příslušnému zpracování vašich osobních údajů nám, samozřejmě, můžete dát také souhlasem na naší internetové stránce. V ostatních případech zpracováváme vaše údaje, protože nám to povoluje zákon. Když nám například zašlete objednávku prostřednictvím našich internetových stránek, máme oprávnění zpracovat vaše údaje, abychom splnili smlouvu. To samé platí o vašem využívání ostatních služeb na našich internetových stránkách, u kterých je vyžadováno zpracování vašich údajů. Máme také oprávnění zpracovávat vaše údaje v případě našeho oprávněného zájmu. Příkladem mohou být datové záznamy, které shromažďujeme, abychom např. zajistili plynulý a bezchybný provoz našich internetových stránek (včetně technického zajištění webové stránky). V každém případě vás budeme informovat o odpovídajícím zpracování vašich osobních údajů a samozřejmě budou při jakémkoli tomto zpracování branné v potaz vaše zájmy. V případě, že máte dotazy k vašim osobním údajům, naleznete svá práva týkající se zpracování vašich osobních údajů v posledním oddíle Informace o ochraně osobních údajů.

Povolení, která využíváme, a situace, ve kterých je využíváme, jsou vypsány v následujícím oddíle. Na našich internetových stránkách naleznete detailnější informace o způsobech, jakými jsou vaše údaje shromažďovány, zpracovávány a používány (tj. druh, rozsah a účel zpracování údajů) v tomtéž oddílu.

Co byste ještě měli vědět:

Uživatelé ve věku 15 let či mladší by měli předávat své osobní údaje se souhlasem svých rodičů nebo zákonných zástupců. Platné právo o ochraně osobních údajů, může uplatňovat rozdílná věková omezení.

Naše internetové stránky mohou obsahovat odkazy na internetové stránky, které námi nejsou poskytovány. Nemáme žádný vliv na to, jakým způsobem jsou vaše údaje zpracovávány na těchto internetových stránkách, nebo zda odpovídají ustanovením o ochraně údajů. Berte prosím na vědomí veškeré Informace o ochraně údajů, které poskytují.

Oddíl 2: Zpracování údajů na internetových stránkách

Jak zpracováváme vaše údaje (Prezentace na webových stránkách, záznamy, cookies, sledování, atd.)

Prezentace na webové stránce, zaznamenání údajů

Aby se mohla webová stránka zobrazit ve vašem internetovém prohlížeči, používáme různá technická zařízení k zajištění, že veškerý obsah (text, obrázky, video atd.) je vždy aktuální. Aby bylo zajištěno, že je vždy vylepšován váš uživatelský komfort, zejména rychlost načítání webové stránky, využíváme i poskytovatele technických služeb, kteří nám dovolují poskytovat obsah, který je pro prezentaci webové stránky vyžadován (takzvané „Sítě pro doručování obsahu“ nebo CDN). Tito poskytovatelé technické CDN služby jednají našim jménem a jsou vázáni našimi pokyny dle příslušných dohod. Údaje shromážděné tímto způsobem budou používané pouze k zobrazení obsahu webové stránky ve vašem internetovém prohlížeči a budou vymazané obratem po mezitímním uložení v rozsahu dodávky.

Váš internetový prohlížeč zasílá automaticky pro technické účely našemu serveru informace pokaždé, když zobrazí naše internetové stránky (tj. shromážděné údaje). Některé z těchto informací ukládáme do souborů protokolů, jako například:

Soubory protokolů neobsahují žádné osobní údaje. Shromážděné údaje pouze analyzujeme v případě potřeby dle události, zejména v případě, že chceme opravit chyby při provozu našich internetových stránek nebo objasnit bezpečnostní incidenty. Tyto údaje uchováváme na neurčito.

Může se stát nezbytným, abychom shromaždili IP adresu daného zařízení, stejně tak přihlašovací údaje, abychom mohli odstranit chyby nebo uchovat důkazy týkající se bezpečnostních incidentů. Tyto údaje vymažeme ve chvíli, kdy byla chyba napravena nebo bezpečnostní incident zcela objasněn, anebo pokud již původní účel zpracovávání není z jiných důvodů aktuální. V případě bezpečnostního incidentu předáme shromážděné údaje příslušným orgánům provádějícím vyšetřování. Každý případ bude zvažován v rámci možností individuálně.

Takové záznamy údajů uchováváme odděleně od ostatních údajů, které se vztahují k využívání našich internetových stránek.

Registrace na webových stránkách

Na našich internetových stránkách se můžete registrovat k používání různých služeb. V rámci procesu registrace sbíráme a zpracováváme následující údaje:

Požadované údaje: Volitelné údaje:
Oslovení
Jméno a příjmení
Emailová adresa
Heslo
Adresa
Telefonní číslo
Číslo mobilního telefonu
Datum narození
Souhlas se zasíláním reklamního sdělení a možnost ho odvolat

Ukládáme údaje registrovaných uživatelů do chvíle, kdy tento uživatel smaže svůj účet. Registrovaní uživatelé mohou svůj účet kdykoli smazat prostřednictvím nastavení svého uživatelského účtu. Uživatelský účet také uživateli umožňuje kdykoli měnit nebo mazat konkrétní údaje poskytnuté při registraci.

Pohodlná registrace – Přihlášení přes sociální síť

Pro registraci na našich webových stránkách můžete též využít tuto pohodlnou registraci (nebo Možnost přihlášení přes sociální síť). Toto je k dispozici pro různé sociální sítě. Pro registraci budete přesměrováni na webovou stránku příslušné sociální sítě, kde se můžete zaregistrovat se svými přístupovými údaji. Toto propojí váš uživatelský účet na sociální síti s uživatelským účtem na naší webové stránce. Při tomto propojování automaticky obdržíme od vaší sociální sítě údaje, které jsou potřeba k registraci. Které údaje jsou přenášené z vaší sociální sítě k nám, tak to se můžete dozvědět v informacích o ochraně osobních údajů a podmínkách užívání příslušné sociální sítě. My z těchto údajů pro poskytnutí našich služeb ukládáme a zpracováváme pouze vaše jméno a emailovou adresu.

Díky propojení dvou uživatelských účtů se nemusíte dodatečně registrovat na naší webové stránce, pokud jste se již zaregistrovali na sociální síti. V internetovém prohlížeči bude nastavena odpovídající cookie a při další návštěvě webové stránky bude pro tento účel i využita.

Údaje uložené v tomto kontextu pohodlné registrace používáme výhradně pro poskytování služeb naší webové stránky, zejména Možnosti přihlášení přes sociální síť. Údaje o registrovaných uživatelích ukládáme do té doby, než je daný uživatelský účet vymazán. Registrovaný uživatel může své účty kdykoli vymazat prostřednictvím nastavení uživatelského účtu. Uživatelský účet též nabízí kdykoli možnost změny nebo výmazu určitých údajů vložených během registrace.

Kontaktujte nás

Pokud nás kontaktujete mimo rámec konkrétního smluvního vztahu (např. učinění objednávky) nebo registrace, poskytujeme také prostřednictvím našich webových stránek různé čistě technické možnosti kontaktu, včetně možnosti nás kontaktovat např. prostřednictvím (automatizovaného) chatu.

Abychom mohli při takovém kontaktu zpracovat váš konkrétní požadavek, můžeme vás požádat o poskytnutí osobních údajů. To zahrnuje například vaše jméno a e-mailovou adresu a další informace, například předmět žádosti a vaši zprávu. Je možné uvést volitelnou poštovní adresu nebo telefonní číslo. Požadované informace shromažďujeme, abychom mohli vhodným způsobem vyřídit vaši žádost.

Takto poskytnuté osobní údaje jsou použity výhradně k účelu, pro který nám je poskytujete při kontaktu s námi - zejména při zpracování vaší žádosti. Údaje nebudou bez vašeho výslovného souhlasu použity k jiným účelům ani předány třetím stranám. Z toho jsou vyloučeny - pokud je to nezbytné pro splnění vaší žádosti - osoby a společnosti (např. místní smluvní servisní společnost) zapojené do provádění komunikace a odpovědi na žádost. Pokud se neuplatní žádná zákonná povinnost uchování, budou vaše osobní údaje po zpracování žádosti odstraněny.

Rezervujte si opravu online

Na naší webové stránce si můžete přímo sjednat schůzku ohledně opravy se servisním technikem. Obecně pro to potřebujeme informace o vašem domácím spotřebiči, popisu problému, vaší adrese a dalších kontaktních údajích. Konkrétní údaje, které za tímto účelem shromažďujeme, jsou určené rezervačním procesem. Jsme oprávněni zpracovat vaše údaje k provedení opravy a dokončení jakýchkoli navazujících činností právním předpisem (článek 6 odst. 1b Nařízení (EU) 2016/679).

V rámci rezervačního procesu kontrolujeme správné vyhláskování vaší adresy prostřednictvím databáze Google Maps, aby bylo zamezeno jakýmkoli překlepům nebo jiným chybám. Vaše osobní údaje v tomto kontextu nepřenášíme.

Vaše informace ukládáme tak dlouho, jak je potřeba k plnění smlouvy a ke splnění právem stanovené doby k uložení informací.

Google Maps je služba poskytovaná společností Google LLC (dříve Google Inc.), 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“). Podrobnosti o tom, jak jsou osobní údaje zpracovávané při použití Google Maps, lze nalézt prostřednictvím následujícího odkazu: https://policies.google.com/privacy. Google je certifikován dle Privacy Shield https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Newsletter

Naše internetové stránky nabízí možnost přihlásit se k odběru našeho newsletteru. Používáme proces dvojitého přihlášení, abychom si ověřili, zda se majitel emailové adresy skutečně přihlásil k odběru newsletteru. Proces k odběru newsletteru proběhne úspěšně pouze tehdy, pokud majitel emailové adresy výslovně potvrdí aktivaci newsletteru tím, že klikne na odkaz v potvrzovacím emailu. Dokončení jednotlivých fází procesu dvojitého přihlašování zaznamenáváme za účelem zabezpečení důkazů.

Jako součást našich newsletterových kampaní používáme analytické nástroje, abychom vám náš newsletter ušili na míru, a to pro reklamní účely a průzkum trhu. Za tímto účelem shromažďujeme a zpracováváme údaje o vašem používání našeho emailového newsletteru. Jakmile otevřete emailový newsletter od nás, tak se soubor obsažený v tomto emailu (takzvaný webový maják) připojí na naše servery. To nám dovoluje stanovit, zda byl daný emailový newsletter otevřen, a pokud ano, tak na jaký obsah bylo kliknuto. Dále shromažďujeme technické informace o vašem koncovém zařízení, kterým je obsah emailového newsletteru přijat (např. čas přijetí, druh prohlížeče a operační systém). Tyto údaje používáme výhradně ke statistické analýze našich newsletterových kampaní.

Pokud se přihlásíte k odběru našeho newsletteru, tedy souhlasíte s tím, že vám bude zasílaný, vaše údaje se použijí výhradně na odeslání newsletteru a analýze vašeho použití emailového newslettru. Tento souhlas můžete kdykoli odvolat. Příslušný odkaz je zahrnutý v každé kopii našeho newsletteru. Bereme na vědomí, že jste se odhlásili z odběru našeho newsletteru v naší databázi.

Účast v soutěžích

Informace, které poskytnete při registraci do tomboly/soutěže, uložíme a použijeme k zahájení tomboly/soutěže a dokončení možných následných kroků. Údaje, které shromažďujeme pro tento účel, závisí na registračním formuláři na stránce konkrétní události.

Vaše informace jsou smazány, jakmile přestanou být potřeba pro vedení tomboly/soutěže nebo jakýchkoliv kroků.

Účast v průzkumech/recenze

Na naší webové stránce provádíme průzkumy. Obecně jsou tyto průzkumy realizované anonymně. Pokud výjimečně během průzkumu shromažďujeme vaše údaje, pak informace, které poskytnete, budou námi uloženy a použity za účelem provedení a vyhodnocení daného průzkumu. Ze samotného průzkumu pak vyplývá, které údaje za tímto účelem shromažďujeme. Vaše údaje budou vymazané, jakmile nejsou nadále potřeba pro průzkum a navazující činnosti.

Zároveň můžete u některých výrobků na naší webové stránce vytvářet hodnocení. Údaje, které za tímto účelem shromažďujeme, lze nalézt ve formuláři, který je pro tento účel poskytnut.

Recenze nebo jiný obsah generovaný uživateli bude publikován na našich veřejně přístupných webových stránkách nebo mobilních aplikacích a může jej číst, shromažďovat a používat náš poskytovatel recenzí Bazaarvoice, jeho přidružené společnosti, dceřiné společnosti, prodejci a klienti v souladu se svými zásadami ochrany osobních údajů (https://www.bazaarvoice.com/legal/privacy-policy/). Vezměte na vědomí, že Bazaarvoice používá také následující technologie a z nich vyplývající informace, aby nám poskytoval klientské služby zahrnující odhalování podvodů a analýzy:

V případě, že se jedná o cookies nebo jinou technologii, se kterou jste udělili souhlas, je právním základem našeho zpracování vašich osobních údajů v tomto rozsahu váš souhlas.

Účast na událostech

Informace, které poskytnete při registraci na události, uložíme a použijeme na zahájení akce a dokončení jakýchkoliv následných kroků. Údaje, které shromažďujeme pro tento účel, závisí na registračním formuláři na stránce konkrétní události. Vaše informace jsou vymazané, jakmile nejsou nadále potřeba k uskutečnění události nebo dokončení jakýchkoli navazujících činností.

Některé události vyžadují přímé zaplacení účastnického poplatku, nebo jsou úplně či částečně dozorované a realizované našimi partnery. V takovém případě můžete být přesměrováni na webovou stránku příslušného partnera. V tomto případě jsou příslušné platební údaje (příjmení, křestní jméno, poštovní adresa, počet účastníků, platební způsoby) převáděné našemu partnerovi, aby uskutečnil danou událost/platební proces, a to za předpokladu, že jste tak již učinili.

Naše stránky sociálních médií

Ochrana vašeho soukromí při zpracování osobních údajů je pro nás důležitá. Zpracováváme nám zaslané osobní údaje, které jsou shromážděné během vaší návštěvy naší příslušné stránky na sociálních médiích (např. fanouškovská stránka na Facebooku, stránka na Instagramu, a to důvěrně a pouze v souladu se zákonnými ustanoveními.

Odpovědným za zpracování vašich údajů prostřednictvím stránek sociálních médií je příslušný provozovatel daného sociálního média (viz příklady níže) společně s námi. V rozsahu, ve kterém ke zpracování těchto údajů dochází v oblasti naší odpovědnosti, jsme vám k dispozici, pokud jde o veškeré otázky týkající se ochrany údajů a výkon vašich práv v souladu s informacemi, které jsou uvedené v této Informaci o ochraně osobních údajů.

Zpracování údajů službou sociálních médií

Služba sociálních médií zpracovává vaše osobní údaje, jakmile použijete naši příslušnou stránku sociálních médií. Zpracování je spojeno například s následujícími procesy použití:

V následujících pokynech k ochraně údajů poskytovatele sociálního média můžete zjistit, které osobní údaje o vás poskytovatel sociálního média shromažďuje, jak jsou zpracovávané, a která práva na ochranu údajů ve vztahu s poskytovatelem sociálního média máte. Po průzkumu nemáme žádný vliv na zpracování údajů poskytovatelem sociálního média.

Zpracování osobních údajů námi

Na námi poskytované webové stránce prostřednictvím poskytovatele sociálního média nám poskytovatel sociálního média uděluje přístup k následujícím kategoriím údajů:

Nad rámec toho nemůžeme ovlivnit zpracování údajů (pro poskytnutí tohoto datového toku) poskytovatelem sociálního média.

Abyste zjistili, které osobní údaje jsou podrobně od příslušného poskytovatele sociálního média shromažďované, jak jsou zpracovávané, a která práva na ochranu údajů ve vztahu s poskytovatelem sociálního média máte, podívejte se prosím do následujících pokynů k ochraně osobních údajů poskytovatele sociálního média:

  1. Facebook , 1601 S California Ave, Palo Alto, Kalifornie 94304, USA; http://www.facebook.com/policy.php; Facebook se přihlásil k programu EU-US Privacy Shield. 
  2. Instagram, poskytované společností Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irsko, https://help.instagram.com/519522125107875

Informace o programu EU-US Privacy Shield lze nalézt na https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework

Jaké druhy cookies používáme a jak fungují Cookies

Cookies jsou malé textové soubory, které se ukládají ve zvláštní oblasti paměti vašeho prohlížeče. Cookies nicméně nelze použít ke spouštění programů nebo přenášení virů do jakéhokoli počítače. Cookies jsou nastaveny, jakmile navštívíte naši webovou stránku nebo takzvaný pixel-code / webový maják vyvolá nastavení cookies. Cookies nicméně může číst pouze webový server stejné domény, ze které byly původně nastaveny.

Naší webovou stránku si též můžete prohlížet bez cookies. Internetové prohlížeče jsou obvykle nastavené tak, aby cookies přijímaly. Pokud chcete zamezit používání cookies vaším internetovým prohlížečem, můžete používání cookies deaktivovat prostřednictvím nastavení vašeho internetového prohlížeče a vymazáním cookies, které již byly nastaveny. Funkce nápovědy vašeho internetového prohlížeče vám poradí, jak cookies ve vašem prohlížeči deaktivovat a vymazat. Prosíme, myslete na to, že deaktivování/vymazání cookies může mít za následek to, že jednotlivé funkce naší webové stránky nebudou fungovat tak, jak očekáváte. Cookies, které mohou být vyžadované pro určité funkce naší webové stránky, jsou uvedené níže. Vedle toho má deaktivace/vymazání cookies vliv pouze na zde používaný internetový prohlížeč. U jiných internetových prohlížečů tak musí být deaktivace/vymazání cookies znovu zopakováno.

Vedle toho existuje několik způsobů, jak zabránit nastavování určitých cookies, a to buď jejich zvolením v našem sledovacím banneru, nebo jednotlivě u příslušného poskytovatele služeb, jehož nástroje pro určité účely používáme. Poukazujeme na tuto druhou možnost v přímém spojení s konkrétním nástrojem.

Nastavení cookies

Jako součást poskytování našich webových stránek používáme takzvané session cookies, které ukládáme ve vašem zařízení, jakmile navštívíte naši webovou stránku – bez ohledu na váš výběr jako součást sledovacího banneru – a které se vždy automaticky vymazávají, jakmile internetový prohlížeč zavřete (tj. ukončíte program). To nám dovoluje poskytovat vám na naší webové stránce různé funkce s využitím informací v těchto cookies.

Používáme následující session cookies, které používáme pro určité funkce, které neobsahují osobní údaje, a to pro následující účely:

Session cookies s osobními údaji, které používáme pro určité funkce:

Session cookies jsou automaticky vymazány po zavření internetového prohlížeče, nebo nejpozději na konci životnosti příslušné cookie.

Trvalé Cookies

Trvalé cookies jsou cookies, které zůstávají uložené ve vašem zařízení i poté, co jste váš internetový prohlížeč zavřeli. Informace v těchto cookies používáme k tomu, abychom vám poskytli funkce zvyšující pohodlí na naší webové stránce (např. k uložení určitých uživatelských preferencí nebo k vyhledávání a nastavení jazyka), ale též ke shromažďování informací o vašem uživatelském chování na naší webové stránce a k použití těchto informací k vylepšení naší webové stránky (např. k vymazání chyb) a k personalizaci reklam pro vás.

Trvalé cookies s osobními údaji pro shromažďování vašeho uživatelského chování jsou zpracovávané jen s vaším souhlasem, který nám můžete udělit při první návštěvě naší webové stránky prostřednictvím sledovacího banneru, který je tam zobrazen. Váš souhlas se zpracováním vašeho uživatelského chování můžete kdykoli odvolat vymazáním veškerých cookies, které byly ve vašem internetovém prohlížeči nastaveny. V tomto případě nicméně může být potřeba učinit nové rozhodnutí ohledně používání cookies pro výše uvedený účel prostřednictvím sledovacího banneru. Zároveň můžete odvolat váš souhlas k jednotlivým analytickým/marketingovým nástrojům, jak je ukázáno dále.

Data z trvalých cookies jsou uložena do konce doby platnosti příslušné cookie, případně do jejich smazání vámi.

Dále podrobněji vysvětlujeme, které technologie a partnery používáme k analýze vašeho uživatelského chování:

Webová analýza při užití uživatelských profilů

Nástroje webové analýzy používáme pro účely reklamy, průzkumu trhu a uživatelské vazby ohledně designu naší webové stránky (a případně newsletteru). Pro tyto účely používáme analytické cookies a/nebo JavaScript ke shromažďování a zpracování osobních údajů o používání, pokud jde o vaši návštěvu na naší webové stránce a vaše používání odkazů v newsletter (případně). Shromažďování vašich údajů o používání a vytváření uživatelského profilu z nich je prováděno s použitím cookie ID. Vaše IP adresa buď není shromažďována, nebo je ihned po shromáždění anonymizována. Proto není možné přímo odvodit vaši identitu z použitého ID.

Níže můžete nalézt doplňující informace o nástrojích webové analýzy, které používáme my a naši partneři, ale i jak můžete zabránit a omezit určité nástroje webové analýzy, pokud jde o shromažďování a zpracování vašich osobních údajů.

Adobe Analytics (Adobe Marketing Cloud)

Pro webovou analýzu používáme Adobe Audience Manager und Adobe Tracking („Adobe Analytics“), službu poskytovanou společností Adobe Systems Software Ireland Ltd., 4-6 Riverwalk, Citywest Business Park Dublin 24, Irsko ("Adobe"). Informace týkající se vašeho používání našich internetových stránek jsou přeneseny na servery společnosti Adobe, kde jsou podrobeny analýze a vracejí se výhradně k nám v podobě kumulovaných údajů. Tyto údaje nám umožňují identifikovat trendy, jak se obecně webová stránka používá.

Výsledné uživatelské profily nespojujeme s vaším jménem ani s jinými údaji, které by mohly odkazovat na vaši totožnost, jako například vaši e-mailovou adresu. Údaje o používání se uchovávají v databázi služby, kterou používáme, maximálně 37 měsíců od data jejich shromáždění.

Odvolání (opt-out): Pokud si nepřejete, aby docházelo ke sběru údajů o vašem užívání stránek, použijte, prosím, stránky společnosti Adobe pro odmítnutí této služby. Informace o tom, jak fungují cookies Adobe Analytics a možnosti odhlášení, najdete na následující adrese: http://www.adobe.com/de/privacy/opt-out.html.

Adobe Test & Target

Adobe Test & Target (služba poskytovaná Adobe Systems Software Ireland Ltd., 4-6 Riverwalk, Citywest Business Park, Dublin 24, Ireland, „Adobe“) funguje na principu A/B testů. To znamená, že osoba, která používá naši internetovou stránku, uvidí jinou verzi této stránky oproti originálu (např. se změněným designem nebo obsahem). Porovnáváním obou verzí získáváme informace o tom, kterou verzi našich internetových stránek uživatelé preferují. Když se používá Adobe Test & Target, tak žádná zpracovaná informace, která se vás týká, nelze použít k ověření vaší totožnosti. Také je aktivována anonymní IP adresa, což znamená, že vaše IP adresa je zkrácená dříve, než společnost Adobe Test & Target provede další zpracování. Nespojujeme takto vzniklé uživatelské profily s vaším jménem či jinými údaji, které by mohly odhalit vaši totožnost, jako například vaši e-mailovou adresu.

Údaje o používání se uchovávají ve službě, která se používá maximálně 37 měsíců od data jejího shromáždění.

Odvolání (opt-out): Pokud chcete zabránit shromažďování údajů o vašem používání stránek, klikněte na následující odkaz http://bsh.tt.omtrdc.net/optout. Informace o tom, jak fungují cookies Adobe Test & Target a možnosti odhlášení této služby, najdete na tomto odkazu: http://www.adobe.com/de/privacy/opt-out.html.

ChannelSight

Můžete zakoupit velké množství našich produktů přímo prostřednictvím příslušného hyperlinkového odkazu (např. tlačítko „Koupit online“) na online obchody spolupracujících prodejců (např. funkce „Do obchodu“). Pokud budete následovat příslušný hypertextový odkaz na zvolené stránce produktu v online obchodu prodejce, používáme kód javascript a soubory cookies (t. j. sledování konverzí) k zaznamenání, že jste kliknuli na hypertextový odkaz, jakož i to, zda lze produkt zakoupit v online prodejně prodejce, nebo ne. Údaje o používání, která jsou tímto způsobem shromážděna, se používají k měření atraktivity funkce „Do obchodu“ a případně pro účely vyrovnání provize s online obchodem prodejce (tzv. affiliate marketing). Někdy nám online obchody prodejců platí provizi, pokud jim úspěšně přesměrujeme potenciální kupující a zákazníky.

Pro účely sledování používáme poskytovatele služeb společností ChannelSight Ltd., Suite 3, Anglesea House, Carysfort Ave., Blackrock, Co. Dublin, Irsko (www.channelsight.com). Informace, které se týkají používání funkce "Přejít na internetové stránky prodejce", jsou odeslány na servery společnosti ChannelSight, tam jsou analyzovány a vráceny, aby nám umožnili vyhodnotit trendy, týkající se používání funce „Do obchodu“.

Upozorňujeme, že výše uvedené sledování je přímo spojeno s funkcí „Do obchodu“, kdy vás budeme informovat o zamýšleném užití údajů. Používáním tlačítka „Do obchodu“ na naší internetové stránce dáváte souhlas s prováděním záznamů mezi weby používáním vaší webové stránky a anlýzou prováděnou námi k zamýšlenému účelu, především se shromážděním přidružených údajů společností ChannelSight a prodejcem, a také přenosem těchto údajů od společnosti ChannelSight a prodejce do naší společnosti. Údaje o užívání jsou smazány, jakmile přestanou sloužit jako podklad pro platbu provize a analýzu.

Odvolání (opt-out): Pro zamezení shromažďování údajů o používání prostřednictvím Channelsight, prosíme, použijte webovou stránku pro odvolání Channelsight pod následujícím odkazem: https://www.channelsight.com/privacypolicy/

Mouseflow

Abychom vylepšili naše webové stránky a služby, které nabízejí, zaznamenáváme pohyby myši a kliknutí náhodně vybraných uživatelů našich internetových stránek, přičemž vaše IP adresa je anonymní.

Za účelem shromažďování těchto údajů o užívání, využíváme služeb poskytovatele Mouseflow ApS, Flaesketorvet 68, 1711 Kodaň, Dánsko.

Výsledné uživatelské profily nespojujeme s vaším jménem ani s jinými údaji, které by mohly odkazovat na vaši totožnost, jako například vaši e-mailovou adresu. Údaje o užívání jsou uloženy po dobu 3 měsíců od data shromáždění.

Odvolání (opt-out): Chcete-li zabránit shromažďování těchto údajů o používání, klikněte na webovou stránku na zrušení služby Mouseflow přes následující odkaz: https://mouseflow.de/opt-out.

Marketing s využitím „profilů o používání“

Na naší webové stránce používáme různé marketingové nástroje, pokud jste nám k tomu udělili povolení, např. udělením vašeho souhlasu ve sledovacím banneru. Tyto marketingové nástroje nám dovolují poskytovat vám informace o našich výrobcích na našich a dalších webových stránkách, které by vás mohly během používání naší webové stránky zajímat. Za tímto účelem shromažďujeme a zpracováváme vaše uživatelské chování při návštěvě naší webové stránky, jako jsou navštívené stránky, navigační vzorce, zakoupené výrobky a podobná data. Shromažďování vašich údajů o používání a vytváření vašeho profilu o používání z těchto údajů probíhá z hlediska dat úsporným způsobem s použitím cookie ID či jiných technologií.

Zároveň používáme marketingové nástroje od partnerů. Naši partneři vaše údaje zpracovávají na jejich vlastní odpovědnost. Níže najdete informace o technologiích a partnerech, které využíváme, ale i informace o tom, jak můžete zabránit shromažďování a zpracování údajů výše popsaných. Na marketingové nástroje odkazujeme samostatně na naši odpovědnost.

Tyto marketingové nástroje jsou založené na principu, kdy umístíme reklamy, které jsou uživatele relevantní, na našich stránkách a stránkách třetích stran, které mohou vylepšit zprávy o výkonnosti kampaně, a které brání uživateli, aby stejné reklamy viděl víckrát. Dále můžeme též zaznamenávat, zda byly žádosti dané reklamy úspěšné (konverze). Toto je například případ, kdy zákazník vidí námi umístěnou reklamu a později si stejným internetovým prohlížečem něco na naší webové stránce zakoupí.

Jakmile navštívíte naši webovou stránku, váš internetový prohlížeč automaticky naváže přímé spojení se serverem příslušného poskytovatele služby. V rámci této integrace poskytovatel služby obdrží informace, že k příslušné části naší webové stránky bylo přistoupeno, nebo že bylo kliknuto na reklamu a předá nám odpovídající hodnocení.

Pokud jste registrováni k službě příslušného poskytovatele služeb, může tento poskytovatel služeb danou návštěvu přiřadit k vašemu účtu. I když u konkrétního poskytovatele služeb registrováni nejste, nebo pokud jste se nepřihlásili, vaše IP adresa bude technicky přenesena k poskytovateli služeb jako součást výše uvedeného technického procesu, pokud je to potřeba pro technické poskytnutí dané služby. Například, někteří poskytovatelé služeb též vytváří uživatelský profil pro neregistrované a nepřihlášené uživatele, kteří nejsou spojeni s jakýmkoli účtem poskytovatele služeb, na základě přenášených dat. Tomu se můžete vyhnout, pokud nebudete přistupovat ke konkrétnímu obsahu na naší webové stránce (např. videa od třetích stran).

Zároveň používáme technologii ke zlepšení kvality našich reklam. To znamená, že reklamy jsou přehrávané jen uživatelům s potenciálním zájmem o naše propagované produkty a služby, nebo uživatelům s určitými, ale abstraktními vlastnostmi (takzvané „obvyklé publikum“).

Níže vás informujeme o poskytovatelích těchto marketingových nástrojů, které používáme, jejich předpisech na ochranu údajů, ale i o tom, jak můžete – pokud jde o příslušné poskytovatele – trvale zabránit shromažďování údajů o používání. Abyste zamezili používání cookies vašim internetovým prohlížečem, můžete dále deaktivovat používání cookies přímo v nastavení vašeho internetového prohlížeče a vymazat cookies, které již byly nastaveny. Prosíme, myslete na to, že toto opatření nevymaže uživatelské profily již vytvořené poskytovatelem, ale pouze brání budoucímu shromažďování dalších uživatelských údajů.

Google Ad Server

Používáme online marketingový nástroj Google Ad Server (dříve DoubleClick) společnosti Google LLC,1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“).

Data o používání budou vymazána po 540 dnech od okamžiku shromáždění. Pro více informací o DoubleClick, prosíme, navštivte https://www.google.de/doubleclick, nebo obecné zásady ochrany soukromí Google: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Online marketingové nástroje od Google používáme na naší vlastní odpovědnost. V tomto ohledu jsme se s Google v dohodě o ochraně údajů dohodli, že údaje o našich zákaznících mohou být zpracované pouze na základě našich pokynů, nesmí být předávané třetím stranám a musí být dostatečně technicky chráněné.

Odvolání (opt-out): Abyste trvale zamezili shromažďování údajů o používání, Google nabízí plugin pro různé internetové prohlížeče: http://www.google.com/settings/ads/plugin. Abyste vypnuli pouze reklamy založené na zájmu, můžete blokovat používání cookies třetích stran nebo cookies z domény „www.googleadservices.com“ nebo vypnout reklamy založené na zájmu využitím tohoto odkazu na https://www.google.de/settings/ads

Facebook Pixels a Custom Audiences

Používáme marketingové nástroje „Facebook Pixels a Custom Audiences“ společnosti Facebook Inc. 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA, a společnosti Facebook Ireland Ltd. 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko, pokud jste rezidentem EU („Facebook“).

Facebook zpracovává vaše údaje v rámci své vlastní odpovědnosti za ochranu údajů jako součást zásad o používání údajů Facebooku. Informace o reklamách Facebooku a Facebook pixels lze nalézt na následujících odkazech:

https://www.facebook.com/policy a https://www.facebook.com/business/help/651294705016616

Odvolání (opt-out): Abyste trvale zamezili shromažďování údajů o používání, obraťte se, prosím, na provozovatele stránek Facebook. Jako registrovaný uživatel Facebooku též můžete nastavit, jaké druhy reklam se vám v rámci Facebooku zobrazují. Využijte následující odkaz: https://www.facebook.com/settings/?tab=ads

Google Ads & Remarketing

Tato webová stránka používá online marketingové nástroje „Google Ads & Remarketing“ společnosti Google LLC,1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“). Google se připojil k programu EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Online marketingové nástroje od Google používáme na naši vlastní odpovědnost.

Cookies použité u této služby obvykle propadají po 30 dnech a jejich smyslem není vás osobně identifikovat. Google nám pouze poskytuje statistická hodnocení. Google vaše informace zpracovává v souladu se zásadami Google o používání údajů. Více informací můžete najít na následujícím odkazu: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy

Odvolání: Abyste trvale zamezili shromažďování údajů o používání, Google nabízí plugin pro různé internetové prohlížeče: http://www.google.com/settings/ads/plugin. Abyste vypnuli pouze reklamy založené na zájmu, můžete blokovat používání cookies třetích stran nebo cookies z domény „www.googleadservices.com“ nebo vypnout reklamy založené na zájmu využitím tohoto odkazu na https://www.google.de/settings/ads Internetové reklamy lze též deaktivovat prostřednictvím odkazu http://www.aboutads.info/choices, pokud se poskytovatel připojil k samoregulační kampani „About Ads“.

Sociální sítě a obdobné sítě a služby

Obsah z našich stránek je možno sdílet na sociálních sítích pomocí integrovaných tlačítek sociálních sítí. Všechna tlačítka sociálních sítí, která umožňují sdílení obsahu, jsou integrována pomocí jednoduchých hypertextových odkazů a nepoužívají sociální zásuvné moduly, vyvinuté poskytovateli sociálních sítí. Tím je zajištěno, že vaše údaje nejsou automaticky odesílány na servery sociálních sítí ihned poté, co navštívíte naše stránky. Kromě toho, pokud budete sdílet obsah z našich stránek, přenášíme na sociální síť pouze ty informace, které jsou potřeba k zobrazení daného obsahu (např. odkaz na obsah, který chcete sdílet). Naše společnost v tomto případě nepřenáší žádné osobní údaje.

Současně je možné na sociálních sítích najít jednoduché odkazy na naše internetové stránky. Pokud se pomocí odkazu z našich stránek dostanete na sociální síť, nebo pokud se přihlásíte do své sociální sítě, abyste mohli sdílet obsah z našich stránek, dojde ke zpracování vašich údajů poskytovatelem dané sociální sítě.

Pokud jste při používání naší webové stránky nebo jednotlivých funkcí (např. Vimeo, YouTube) registrováni a přihlášeni v jiných sítích nebo službách, které vyžadují registraci, příslušná síť/služba může shromažďovat informace o vašem používání nebo přijmout nastavení, jako je status shlédnutých/přehrávaných videí. Tyto údaje jsou nicméně shromažďované výhradně příslušnou sítí/službou v rámci její vlastní odpovědnosti za ochranu údajů a zpracované příslušným poskytovatelem.

Pro informace o účelu a rozsahu shromažďování dat, dalším zpracování a používání těchto údajů poskytovatelem příslušné sítě, a o vašich právech v této oblasti a nastavení možností, jak chránit své soukromí, se prosím seznamte s Informací o ochraně osobních údajů zprostředkovanou na webových stránkách příslušného poskytovatele.

Vyhledávání prodejce pomocí služby Google Maps

Jednou z funkcí, které máte k dispozici jako uživatel naší webové stránky, je mapa, která zobrazuje autorizované prodejce ve vašem regionu. K zobrazování této mapy používáme službu Google Maps. Google Maps je služba poskytovaná společností Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Detailní informace o tom, jak jsou zpracovávány osobní údaje při používání služby Google Maps naleznete na následujícím odkazu: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

Pokud si přejete zobrazit autorizované prodejce ve vašem regionu, musíte zadat místo, a to buď manuálním zadáním vaší polohy, nebo automatickým určením pomocí funkce geolokace ve vašem internetovém prohlížeči. Při manuálním zadání polohy nedochází ke zpracování osobních údajů, pokud neuvedete svou adresu. Automatická identifikace polohy pomocí funkce geolokace nebo internetového prohlížeče vyžaduje zpracování vaší IP adresy. V této souvislosti jsme oprávněni zpracovávat vaše údaje s vaším souhlasem, které požaduje váš internetový prohlížeč při vstupu k mapě. V tomto případě neukládáme vaši IP adresu.

Případy, kdy přenášíme vaše údaje

Spolupracujeme s řadou poskytovatelů služeb, abychom implementovali a spravovali naše webové stránky. Pečlivě jsme si tyto poskytovatele vybrali a uzavřeli s každým z nich dohodu o ochraně údajů, abychom zabezpečili vaše informace.

Poskytovatelé služeb, kteří implementují a provozují naši webovou stránku jsou:

V případě potřeby vaše údaje předáváme jiným příjemcům, abychom splnili smlouvu s vámi, kde my nebo příjemce máme oprávněný zájem na zpřístupnění vašich údajů, nebo pokud jste udělili souhlas s tímto přenosem. V těchto případech budou vaše údaje zpracované v souladu s předpisy na ochranu osobních údajů platných u příjemce vašich dotčených údajů. K těmto příjemcům patří poskytovatelé služeb a další společnosti v rámci naší obchodní skupiny. Dále je možné přenášet údaje k jiným příjemcům v případě, že jsme nuceni tak učinit z důvodu zákonné povinnosti nebo v důsledku správních nebo soudních příkazů.

Dalšími příjemci vašich údajů jsou:

Vaše kontaktní osoba pro všechny otázky týkající se ochrany údajů

Pokud máte jakékoliv dotazy týkající se ochrany osobních údajů nebo uplatňování vašich práv, použijte následující kontaktní informace, abyste se přímo obrátili na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů:

BSH Hausgeräte GmbH
Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Carl-Wery-Str. 34
81739 Mnichov, Německo
Data-Protection-CZ@bshg.com

Změny Informací o ochraně osobních údajů

Informace o ochraně údajů odrážejí aktuální stav zpracování údajů na naší webové stránce. V případě změn v oblasti zpracování osobních údajů budou tyto Informace o ochraně údajů náležitým způsobem aktualizovány. Na naší webové stránce poskytujeme vždy nejnovější verzi těchto informací o ochraně údajů, abyste se dozvěděli o rozsahu zpracování údajů na naší webové stránce.

 

Oddíl 3: Uživatelská práva

Doplňující informace dle NAŘÍZENÍ (EU) 2016/679 EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR)

Právní základ pro zpracování údajů

Výše uvedené operace zpracování údajů zakládáme na:

Vaše práva

Pokud máte jakékoli otázky o vašich osobních údajích, popis vašich práv naleznete níže:

Odhlásit od přijímání propagačních sdělení

Pokud chcete odvolat váš souhlas k přijímání elektronické reklamy, můžete použít odkaz pro odhlášení, který je umístěn v patičce příslušného e-mailu nebo využít odkaz na níže uvedený webový formulář k vyřízení vaší žádosti.

Výkon vašich práv při ochraně osobních údajů

Pro vaše žádosti prosím využijte následující způsoby komunikace:

  1. Spotřebitelé: Využijte prosím formulář žádosti spotřebitele o osobní údaje na https://datarequest.bsh-group.com/
  2. Obchodníci/dodavatelé/servisní partneři a jejich zaměstnanci: Kontaktujte prosím naše obchodní oddělení nebo oddělení nákupu 
  3. Naši zaměstnanci: Kontaktujte prosím naše místní HR oddělení

Úřad pro ochranu osobních údajů, https://www.uoou.cz

Přenos údajů příjemcům mimo EHP

Osobní údaje přenášíme i příjemcům se sídlem mimo EHP, do takzvaných třetích zemí. V tomto případě zajistíme před sdílením jakýchkoliv údajů, aby příjemce zachoval vhodnou úroveň ochrany údajů (např. Na základě rozhodnutí o přiměřenosti stanoveným Komisí EU pro zemi nebo dohody o standardních smluvních doložkách mezi Evropskou unií a příjemcem) nebo že jste souhlasili s uvedeným sdílením.

Rádi vám poskytneme přehled příjemců ve třetích zemích a kopii konkrétních dohodnutých podmínek, které zajišťují adekvátní úroveň ochrany údajů. Máte-li o tyto informace zájem, použijte, prosím, kontaktní údaje v této Informaci o ochraně osobních údajů.

Platné od: 01. 01. 2023
Verze: DPI_1.1.1c EN CS